Comune di Contessa Entellina

Lazëri

Lazëri 

  Lazzaro

 O mirë mbrëma
o mirë menatë
erdha t’ju thosha
një fjalë të mirë.

Një thagmë t’madhe
bë Perëndia
tek ajo horë
ç’i thonë Betnìa.

Ish një njeri
ç’i thoshin Lazar
nga Krishti i dashur
me lipisi.

Dy motra kish
vetëm, jo më,
me varfëri
e pa mosgjë.

Lazëri vdiq
se vdeqia e mblodhi
e tue klar
zëmra ju lodh.

Pranë e varrëzuan
tue shkulur krip
drasme  e pështruan
e u vën ndë lip.

Te Perëndia
U nisnë e vanë:
Me lot’ ndër sy
Muarn’e I thane.

O Zot, o Zot
Na kishe klënë
Ng’e kishëm sbierrë
Vëllauthin t’ënë.

Fshini atò lotë
Mos kini drè,
Se tek ai varr
Lazari flè.

E çë na thua
O i madh’in’Zot?
Ka katrë ditë
Çë Lazri ha botë.

E Krishti i thot:
Mos t’kini drè
Se u jam gjella
U vetm’in’Zot.

U nis in’Zot
Me gjithë Apostolit:
Me zë të madh
Merr e thërret:

O Lazar, Lazar,
Ngreu e rrëfiej
Si u farm:ekose
Te dheu i zi!

Lazari u ngrè,
e haristisi,
e proskinisi,
si Perëndi.

E pran i tha:
O Zot, o Zot,
farmëk i madh
ç’isht ajò botë!

In’Zot i tha:
Kush rron me besë
Me gëzim vdes
E pa kopòs.

E te ana e drejtë
Ku ng’isjt kush kla
Te dita e ligjiës
Do t’gjëndet pra.

Ktë vërtetë
Vangjeli e thot
Kle te kjò jetë
Kur itsjë in’Zot.

Ngreu ti zonjë
ëna çë do ke
o kaskaval
o djath o ve.

 E Cristo aggiunge:
Non abbiate timore
Che io sono la Vita,
Io solo il Signore.

Andò il Signore
Con tutti gli Apostoli,
Con grande voce
Buona sera
Buon mattino
Sono venuto a dirvi
Una buona novella

Un grande portento
Operò Dio
In quel paese
Detto Betania.

C’era un uomo
Di nome Lazzaro
Da Cristo amato
Con tenerezza

Due sorelle aveva
Solamente, non più:
Erano povere
E prive di tutto.

Lazzaro morì
Perché morte lo colse
E piangendo
Il cuore si stancò

Quindi lo seppellirono
Strappandosi i capelli
Lo coprirono con una lastra
E si misero in lutto.

Verso il Signore
Si avviarono e andarono;
Con le lacrime agli occhi
Presero a dirgli.

O Signore, o Signore,
Se tu fossi stato presente
Non avremmo perduto
Il nostro fratello.

Tergete quelle lacrime,
Non abbiate paura
Che in quel sepolcro
Lazzaro dorme.

E cosa mai ci dici,
O Signore?
Sono quattro giorni
Che Lazzaro è sotto terra.

Comincia a chiamarlo:

O Lazzaro, o Lazzaro
Alzati e racconta
Come ti sei avvelenato
Nella terra nera.

Lazzaro si levò
Lo ringraziò,
Si prostrò a Lui,
Come a Dio.

E poi gli disse:
O Signore, o Signore,
Potente veleno
E’ quella terra.

E il Signore gli disse:
Chi vive nella fede
Intrepido muore
E senza affanno.

E nella parte destra
Dove nessuno piange
Nel giorno del giudizio
Lui si troverà.

Questa verità
La narra il Vangelo.
Avvenne in questo mondo
Quando camminava il Signore.

Alzati, o signora
Regalaci qualcosa,
O caciocavallo,
o formaggio o uova.

Ultimo aggiornamento

14 Gennaio 2021, 00:06